Τετάρτη 1 Μαΐου 2013

Κατάσχεση απευθείας από τις καταθέσεις όσων χρωστούν. Δείτε σε ποιές περιπτώσεις

Kατάσχεση των καταθέσεων όλων όσοι χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον το ποσό των χρηματικών τους διαθεσίμων επαρκεί για να ξεπληρώσουν τις οφειλές τους, προβλέπει διάταξη που εντάχθηκε το βράδυ της Κυριακής στο πολυνομοσχέδιο, αιφνιδιάζοντας χιλιάδες επαγγελματίες.Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής, οι προσθήκες προβλέπουν ότι για χρέη προς τα Ταμεία άνω των 5.000 ευρώ, οι οφειλέτες, προκειμένου να ενταχθούν σε ρύθμιση, θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος της δόσης, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία, που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των οφειλών τους, περιλαμβανομένων πληροφοριών για το εισόδημά τους, τα χρηματικά διαθέσιμα, την ακίνητη περιουσία και το σύνολο των οφειλών τους.

Στη ρύθμιση των 12 δόσεων εντάσσονται όσοι έχουν χρέη άνω των 50.000 ευρώ, αντί των 150.000 ευρώ που προέβλεπε η αρχική ρύθμιση και τα χρέη άνω των 75.000 ευρώ (αντί των 300.000 ευρώ) εντάσσονται στη ρύθμιση 48 δόσεων.

Ταυτόχρονα όμως, θα πρέπει να υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση της οφειλής με την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, ενώ η οικονομική δυσπραγία του να ανταποκριθεί στην εξόφληση της οφειλής του, θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ανεξάρτητου εκτιμητή (δικηγόρου, ορκωτού λογιστή), προκειμένου στη συνέχεια να ενταχθεί στη ρύθμιση.

Ωστόσο, προβλέπεται πως στην περίπτωση ύπαρξης επαρκών χρηματικών διαθεσίμων, η οφειλή δεν υπάγεται στη ρύθμιση και γίνεται άμεσα απαιτητή.

Δηλαδή, όσοι έχουν επαρκή ταμειακά διαθέσιμα (θα αποδεικνύεται μέσω στοιχείων τραπεζών) δεν θα εντάσσονται στη ρύθμιση και θα υποχρεώνονται να εξοφλήσουν την οφειλή τους απευθείας από τις καταθέσεις τους, είτε οικειοθελώς είτε με κατάσχεση του ποσού.

Για παράδειγμα, επιχείρηση που οφείλει εισφορές ύψους 80.000 ευρώ κι έχει ταμειακά διαθέσιμα 100.000 ευρώ, κατάσχεται το ποσό των 80.000 ευρώ.

Ακόμη, με άλλες τροπολογίες προβλέπεται ότι:

Φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και χρωστούν έως 5.000 ευρώ, μπορούν να δηλώσουν αδυναμία πληρωμής και αντί για 48 δόσεις να ενταχθούν σε ρύθμιση έως 100 δόσεις, με ελάχιστο ύψος δόσης 50 ευρώ

Εκτός ρύθμισης τίθενται όσοι έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή

Βασική προϋπόθεση για ένταξη στη ρύθμιση είναι να έχουν υποβληθεί οι ασφαλιστικές δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών

Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι τις 31/12/2012 και ταυτόχρονα δημιούργησαν νέες οφειλές από την 1/1/2013, τότε προκειμένου να ενταχθούν σε ρύθμιση για τα παλιά χρέη, θα πρέπει να πληρώσουν πρώτα τα χρέη του 2013, όπως ισχύει για τα χρέη προς την εφορία.

Δηλαδή έστω ότι ένας επαγγελματίας έχει οφειλή 10.000€. Ακόμη έχει στη τράπεζα 10.000€ για να καλύψει μία επιταγή που έχει εκδόσει. Το κράτος θα κατάσχει τα χρήματα για την επιταγή, ο επαγγελματίας θα μπει στον Τειρεσία & θα καταστραφεί επαγγελματικά. Μπράβο στη κυβέρνηση, είναι αποτελεσματικότατοι στο πως να καταστρέφουν ότι είναι ακόμη σχετικά όρθιο.