Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

Ένα βίντεο αρκεί για τον υπολογισμό της ευφυΐας - Δοκίμασε το


Το πρωτότυπο οπτικό τεστ που δημιούργησαν ερευνητές

Με τη βοήθεια ενός βίντεο επιστήμονες μπόρεσαν να προβλέψουν την ευφυΐα μιας ομάδας ανθρώπων, στο πλαίσιο μελέτης. Οι ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Rochester πρόβαλαν ένα βίντεο σε 53 ανθρώπους. Έπειτα τους υπέβαλαν σε ένα «παραδοσιακό», πλήρες τεστ μέτρησης του IQ.

Το βίντεο επρόκειτο για ένα σύντομο οπτικό τεστ με γραμμές διαφορετικού μεγέθους. Η πρώτη ερώτηση είναι αν παρατηρούμε την κίνηση των γραμμών. Έπειτα, ακολουθεί η ερώτηση για την κατεύθυνση προς την οποία κινούνται οι γραμμές στην οθόνη. «Πιθανότατα, παρατηρήσατε πως κινούνταν προς τα δεξιά», διαβάζουμε. Στην επόμενη οθόνη που εμφανίζεται, οι γραμμές είναι μεγαλύτερες και το μήνυμα που ακολουθεί μας ρωτάει «εάν αντιληφθήκαμε ότι αυτή τη φορά οι γραμμές κινούνταν προς τα αριστερά».

«Προσπαθήστε να καταλάβετε τις κατευθύνσεις των γραμμών», μας καλεί το βίντεο στη συνέχεια, ενημερώνοντάς μας ότι οι γραμμές «θα έρθουν γρήγορα, οπότε να είμαστε έτοιμοι».

Αλλεπάλληλες εικόνες με γραμμές προβάλλονται στην οθόνη, ενώ το μέγεθός τους μεταβάλλεται. Τελικά, τίθεται η ερώτηση εάν είναι ευκολότερο να καταλάβουμε την κατεύθυνση κίνηση όταν βλέπουμε γραμμές που βρίσκονται σε μεγάλο ή μικρό πλαίσιο.Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι ερευνητές ήταν ότι οι άνθρωποι με υψηλό δείκτη IQ δυσκολευόντουσαν περισσότερο να εντοπίσουν την κατεύθυνση των μεγάλων γραμμών! Με τον τρόπο αυτό, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι επιδόσεις των ανθρώπων σε αυτό το απλό τεστ, αποτελούσαν μια ισχυρή ένδειξη για τις επιδόσεις που θα είχαν σε ένα ολοκληρωμένο τεστ ευφυΐας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές του Rochester, η αιτία πίσω από τη δυσκολία των ανθρώπων με υψηλό δείκτη IQ να παρατηρήσουν την κατεύθυνση των μεγάλων γραμμών, είναι ότι έχουν την τάση να «φιλτράρουν» καλύτερα τις κινήσεις που διασπούν την προσοχή.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, στις περισσότερες περιπτώσεις (όπως όταν οδηγούμε, ή κοιτάμε ένα δωμάτιο) , οι κινήσεις στο φόντο είναι λιγότερο σημαντικές από τα μικρά κινούμενα αντικείμενα στο προσκήνιο. Όσο αυξάνεται το IQ ενός ανθρώπου, τόσο αυξάνεται και η ικανότητά του να παραβλέπει την κίνηση στο φόντο και να συγκεντρώνεται σε αυτό που εκτυλίσσεται μπροστά του.