Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

Εως 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη μέσω ΙΚΑ

Εως και 5 χρόνια νωρίτερα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μέσω του ΙΚΑ ελεύθεροι επαγγελματίες - ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν διαδοχική ασφάλιση και συμπλήρωσαν στις 31/12/2012 τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή και τα απαιτούμενα έως τότε έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας...Το «παράθυρο» ανοίγει εγκύκλιος του ΟΑΕΕ, θέτοντας, ωστόσο, παράλληλα την (περιοριστική) προϋπόθεση «να έχουν συμπληρωθεί τα προβλεπόμενα έτη ασφάλισης που ίσχυαν στον Οργανισμό», όπως επισημαίνει στην «Ημερησία» ο δικηγόρος και εκδότης του περιοδικού «Νομοθεσία ΙΚΑ» Δ. Μπούρλος. Τα αυξημένα, από 1/1/2013, ηλικιακά όρια (το 62ο με 40 έτη ασφάλισης και το 67ο με 15έτη, έναντι του 62ου - 65ου το 2012) γλιτώνουν, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1. Ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2012 καθώς διατηρείται το 60ό έτος ως όριο ηλικίας για τη διαβίβαση του συνταξιοδοτικού αιτήματος ακόμη και αν δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης γήρατος κατά το 60ό έτος.

2. Ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τις κατ΄ έτος προβλεπόμενες προϋποθέσεις μέχρι 31/12/2012 (εφόσον έχουν το 60ό έτος, το αίτημα συνταξιοδότησης θα διαβιβάζεται στο ΙΚΑ σε αντίθεση με περιπτώσεις θεμελίωσης από 1/1/2013 που ισχύει το 62ο).

Προϋπόθεση είναι ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ 1.500 ημέρες, από τις οποίες τις 500 μέσα στην τελευταία πενταετία πριν από τη διακοπή της δραστηριότητας ή την αίτηση για σύνταξη. Να σημειωθεί ότι εξακολουθούν να ισχύουν το 55ο έτος (για πλήρη) και το 50ό (για μειωμένη) για μητέρες και χήρους πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία παιδιών.

Παράδειγμα

Ασφαλισμένος γεννημένος το 1952, έχει 2 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ και 15 έτη στον ΟΑΕΕ (τελευταίος φορέας), σύνολο 17 έτη. Υποβάλλει συνταξιοδοτικό αίτημα στον ΟΑΕΕ με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ και κρίνεται από το ΙΚΑ αφού έχει συμπληρώσει το 60ό έτος το 2012.

Ασφαλισμένη γεννημένη το 1953, με 33 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ και 3 έτη στον ΟΑΕΕ (τελευταίος φορέας), σύνολο 36 έτη για τον ΟΑΕΕ το 2011 μπορεί να υποβάλει αίτημα με τη συμπλήρωση του 60ού στο ΙΚΑ (δεν έχει τις 1.500 ημέρες εργασίας στον ΟΑΕΕ) και να συνταξιοδοτηθεί με τις προϋποθέσεις του ταμείου των μισθωτών.


Στο you.gr μπορείς να βρεις φθηνά LaptopTablet και Smartphone κανε click εδώ