Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

Διαφήμιση ποτού στα Μετέωρα βάζει ...φωτιά στη μητρόπολη


Την έντονη αντίδραση της μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων έχει προκαλέσει η απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου να επιτρέψει το...γύρισμα διαφημιστικού σποτ γνωστού ενεργειακού ποτού στα Μετέωρα.

Το δημοτικό συμβούλιο Καλαμπάκας έχει ήδη ταχθεί υπέρ της χορήγησης άδειας στην εταιρεία ενώ το ίδιο έκανε πρόσφατα και το ΚΑΣ.

Η μητρόπολη όμως είναι κάθετα αντίθετη στο ενδεχόμενο αυτό και με επιστολή που έστειλε στον νέο υπουργό Πολιτισμού, Πάνο Παναγιωτόπουλο, ζητάει την ακύρωση της απόφασης του ΚΑΣ. Μάλιστα κάνει λόγο για βεβήλωση του χώρου σε περίπτωση που γυριστεί εν τέλει το διαφημιστικό.

Αναλυτικά η επιστολή

"Αγαπητέ μου κ. Υπουργέ, δεχτήτε , παρακαλώ, τα θερμά μου συγχαρητήρια διά την Υπουργικήν θέσιν εις ένα από τα βασικά Υπουργεία της Πατρίδος μας, το όποιον έχει την ευθύνην διά τα πολιτιστικά θέματα, αλλά κυρίως με όλα τα θέματα που έχουν σχέσιν με τον πολιτισμόν, διαχρονικά, της Πατρίδος μας, της αρχαίας Ελλάδος, της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής περιόδου και με τα σημερινά δρώμενα εις τον τομέα του Πολιτισμού. Είμεθα βέβαιοι διά την επιτυχίαν σας εις αυτόν τον νευραλγικόν τομέα, όπως άλλωστε, μέχρι σήμερον, εις όλα τα Υπουργεία που υπηρετήσατε, έχετε επιδείξει τας ικανότητάς σας και σημειώσατε μόνον επιτυχίας. Αυτό ευχόμεθα και διά την νέαν σας ευθύνην.

Κύριε Υπουργέ. Επιθυμώ να σας θέσω και ένα κατεπείγον θέμα. Παρακαλώ πολύ να μην υπογράψετε την πρότασιν -άδεια του Κ.Α.Σ. διά μιαν ξένην εταιρείαν, ήτις θέλει να διαφημίσει ποτόν και ή οποία θα χρησιμοποιήσει Ελικόπτερον με τον διαφημιστήν να κατέρχεται εις τας Ιεράς Μονάς των Μετεώρων, ανοίγοντας με τον τρόπον αυτόν τον δρόμον εις διαφημιστικάς εταιρείας διά παρομοίας απαιτήσεις πράγμα που έως τώρα το αποτρέψαμε.

Ή Ιερά Μητρόπολις μας και άπασαι αι Ιεραί Μοναί διαμαρτυρόμεθα εντόνως εις την άποφασιν του Κ.Α.Σ., το όποιον θα έπρεπε να ζητήσει την γνώμην μας και όχι αυθαίρετα να παρέχει αδείας που αφορούν τας Ιεράς Μονάς, ενός μοναστικού κέντρου τόσον σημαντικού και τόσον γνωστού ανά τον κόσμον. Αποτελεί βεβήλωσιν του ιερού αυτού χώρου με το να διαφημίζεται με φόντο τας Ιεράς Μονάς ένα ποτόν μιας Εμπορικής Εταιρείας με σκοπόν τό κέρδος. Μας είπον ότι θα διαφημισθούν τα Μετέωρα!

Αλλά τα Μετέωρα ήδη είναι διαφημισμένα και γνωστά από την Ίαπωνίαν και Κίναν και εις όλας τας Ηπείρους. Δεν χρειαζόμεθα αυτήν την διαφήμισιν Κύριε Υπουργέ! Γνωρίζω το ήθος σας, τον σεβασμόν σας προς την Εκκλησίαν και τας παραδόσεις της και σας παρακαλώ θερμώς να μην υπογράψετε αυτήν την απόφασιν, που αποτελεί προσβολήν διά τον Μετεωρίτικον Μοναχισμόν. Πρέπει να επέμβετε σήμερον. Ζητούμεν τήν κατανόησήν σας.

Σας εύχομαι καλήν δύναμιν εις την νέαν σας έπαλξιν".

Δείτε πως μπορείτε να κάψετε περιττό λίπος με την

 βοήθεια του  Green Coffee Bean Pure διαβάστε περισσότερα εδώ 
-->
πηγη