Τρίτη 23 Ιουλίου 2013

Νέοι κανονισμοί για ταξίδια εντός EE - Λάβετε τα μέτρα σας

Λευκωσία: Αλλαγές στις συνθήκες εισόδου σε χώρες μέλη της Ε.Ε. τέθηκαν από την περασμένη Παρασκευή σε ισχύ, σύμφωνα με τις οποίες για να θεωρείται έγκυρο ένα ταξιδιωτικό έγγραφο, δηλαδή διαβατήριο ή ταυτότητα, θα πρέπει το έγγραφο να μην είναι παλαιότερο των δέκα ετών - να έχει εκδοθεί πριν περάσουν 10 χρόνια από την ημέρα ταξιδιού, αλλά και να έχει ισχύ για τους τρεις τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία εισόδου στη χώρα.

Δηλαδή, για κάποιον που θα ταξιδεύσει σήμερα, θα πρέπει το διαβατήριο ή η ταυτότητά του, πέραν των άλλων απαιτήσεων -π.χ. να είναι ευρωπαϊκού τύπου- να έχει εκδοθεί μετά τις 23 Ιουλίου 2003 και να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2013.

Ο σχετικός Κανονισμός που προβλέπει τις εν λόγω αλλαγές, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. στις 29 Ιουνίου και τέθηκε σε ισχύ από τις 19 Ιουλίου, αν και παρέχεται στις χώρες-μέλη η δυνατότητα ιδιαίτερων ρυθμίσεων, όπως και εξαιρέσεων σε κατεπείγουσες ή ιδιαίτερες περιπτώσεις. Ήδη, ξένες αεροπορικές εταιρείες ενημερώνουν με μηνύματά τους επιβάτες πτήσεων των επόμενων ημερών για τις νέες προϋποθέσεις που τίθενται.

Οι αλλαγές αυτές ισχύουν σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. και αφορούν τους πολίτες χωρών που δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις της Συνθήκης Σιένγκεν, όπως η Κύπρος.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται από τους πολίτες που ταξιδεύουν όπως:

«Να διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο ή έγγραφο που δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο για διέλευση των συνόρων και να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) ισχύει τουλάχιστον επί τρεις μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια των κρατών-μελών. Σε αιτιολογημένη επείγουσα περίσταση, η υποχρέωση αυτή δύναται να αίρεται.
ii) εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας».

Να σημειωθεί ότι με τον ίδιο Κανονισμό, εισάγονται σειρά αλλαγών στην αντιμετώπιση πολιτών από τρίτες χώρες και ιδιαίτερα σε αιτητές ασύλου, όπως και στη διαδικασία σφράγισης διαβατηρίων σε χώρες όπου οι πολίτες μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε επόμενα ταξίδια τους σε άλλες χώρες.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ediva.gr - Κέρδισε ένα τριήμερο στην Χαλκιδική!!!Πάρε μέρος από εδώ
πηγη
-->