Σάββατο 10 Αυγούστου 2013

τι κοινό έχουν οι άντρες με τις γυναίκες?τι κοινό έχουν οι άντρες με τις γυναίκες?
-και οι δυο χρησιμοποιούν χαρτομάντιλα στις αγαπημένες τους ταινίες!