Κυριακή 11 Αυγούστου 2013

Το κοριτσάκι στον Εξορκιστή χίλια κακά είχε, αλλά...Το κοριτσάκι στον Εξορκιστή χίλια κακά είχε, αλλά αγύριστο κεφαλι δεν ήταν.