Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013

- Μπαμπά? Τα παιδιά στο σχολείο με φωνάζουν χοντρό..div>
- Μπαμπά? Τα παιδιά στο σχολείο με
φωνάζουν χοντρό..
- Και γιατί δεν τα κυνηγάς?
- Αφού πάνε απ τα στενά!

div>