Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

Το τεστ της οφθαλμαπάτης [BINTEO]Αλλιώς φαίνονται και αλλιώς είναι...

Η φράση τα φαινόμενα απατούν είναι η πιο κατάλληλη για να περιγράψει το συγκεκριμένο βίντεο. Δεν είναι λίγες φορές που η οπτική γωνία που κοιτάμε κάτι παραποιεί την πραγματικότητα και μας δίνει λαθεμένες εντυπώσεις.

Πόσο δύσκολο είναι να διακρίνει κάποιος αν δύο τετράγωνα έχουν το ίδιο χρώμα, αν δύο γραμμές είναι ίδιες, αν ο ένας κύκλος είναι μεγαλύτερος από τον άλλο, αν η μία κοπέλα είναι ψηλότερη από την άλλη, αν κάποια αντικείμενα είναι αληθινά ή ψεύτικα;

Η απαντήσεις στο βίντεο που ακολουθεί…