Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013

Σάββατο. Έξω, μαγαζιά, κόσμος, ποτά, φλερτ...Σάββατο. Έξω, μαγαζιά, κόσμος, ποτά, φλερτ, χαμός, χυλόπιτα, κρέπα, ύπνος μόνος.