Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013

Mιά πολύ συγκινητική κινέζικη ιστορία:
Mιά πολύ συγκινητική κινέζικη ιστορία: 

朣楢琴执执瑩浻牡楧硰执 执獧浻牡 楧敬 瑦瀰絸朣杢㑳执獧扻 捡杫潲湵潣潬昣 昸昸 慢正牧畯 摮椭慭敧敷止 湵浩条眭扥楫楬敮 牡札慲楤湥 潴昣昸昸攣 散散戻捡杫 潲湵浩条洭穯氭湩 慥 灯捥捥捥慢正牧畯摮 椭慭 敧獭氭湩 慥牧摡敩瑮琨灯捥 捥捥 慢正牧畯摮椭慭 敧楬敮牡札 慲楤湥潴昣昸 湵 浩条楬敮牡札慲楤湥 潴昣昸昸攣 散散汩 整牰杯摩慭敧牔湡 潩 敲慬楴敶执獧搴筮楤 灳慬湩楬 敮戭潬 正漻敶晲潬 

Ακόμα κλαίω.... Ειδικά όταν είπε: 汦睯攺
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ STATUS ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ANDROID ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΕΔΩ