Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013

50 λέξεις που υιοθετήσαμε από το ίντερνετ !


Οι λέξεις και οι εκφράσεις που με τα χρόνια...υιοθετήσαμε ως αποτέλεσμα της ενασχόλησης με το ιντερνετ είναι εκατοντάδες.

Οι πενήντα πιο γνωστές ή τέλος πάντων αυτές που χρησιμοποιούνται περισσότερο, όπως προέκυψε από σχετική έρευνα, είναι οι
ακόλουθες:

Blog
blogger
search-engine
email
tweet
google
facebook
troll
hashtag
selfie
trending
seo
skype
twitter
infographic
plug-in
dotcom
simples
stream
rss
youtube
hits
wi-fi
podcast
social media
cloud
website
voucher code
e-reader
kindle
eBay
online
offline
modem
broadband
dial-up
ethernet
spam
viral
anti-virus
dongle
malware
spyware
3G/4G
smartphone
app
linkedin
flashmob
cyberspace
hyperlink
metro.co.uk