Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013

Δείτε πόσο ΠΟ μετρήθηκαν στο γνωστό τραγούδι καγκέλια


Ο αριθμός των ΠΟ είναι τόσο μεγάλος, που σε πραγματικό χρόνο είναι δύσκολο κάποιος να καταφέρει να τα μετρήσει σωστά
πηγή