Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

Απαντήσεις θεμάτων Βιολογίας Γενικής Παιδείας Πανελλήνιες 2013ΘΕΜΑ Α

Α 1 ® γ

Α 2 ® β

Α 3 ® α

Α 4 ® δ

Α 5 ® β

ΘΕΜΑ Β

Β1. Σελ 9 «Η ικανότητα του οργανισμού… τα επίπεδα του CO2 στο αίμα.»

Ένας επιπλέον ομοιοστατικός μηχανισμός είναι το ανοσοβιολογικό σύστημα.

Β2. Σελ 23 « Μια ασθένεια για να θεωρηθεί λοιμώδης…. εκ νέου από αυτά.»

Β3. Φαινόμενο θερμοκηπίου σελ.104 «Η ηλιακή ακτινοβολία…. υπερθέρμανση του πλανήτη».

Β4. Σελ 89 «Το νερό που πέφτει…περιβάλλον» .

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Πρόκειται για πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση.

Ορισμός σελ. 37. Η παραγωγή των αντισωμάτων καθυστερεί αρκετά (5η μέρα μετά τη μόλυνση)

Γ2. Σελ. 37. Ενεργοποίηση των Β-Λεμφοκυττάρων (χυμική ανοσία) «Σ’ υτό το στάδιο…εξουδετερώνουν».

Γ3. Σελ.86. Κύκλος του αζώτου. Αναφορά στην ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση. «Κατά την ατμοσφαιρική … αζωτοδέσμευσης». Σελ. 86 Όμως τόσο τα φυτά…παραγωγή αμμωνίας».

Γ4. Σελ. 108 «Το θερμό νερό… διαλυμένο σ’ αυτό»

Σελ. 108 Αναφορά στο φαινόμενο του ευτροφισμού. «Όσον αφορά το φαινόμενο αυτό… ασφυξία».

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Περισσότερο συγγενικά μεταξύ τους είναι ο σκύλος και ο λύκος. Ο κοινός πρόγονος αυτών των οργανισμών έζησε πιο πρόσφατα σε σχέση με τους κοινούς προγόνους των υπολοίπων οργανισμών. Λιγότερο συγγενικά είναι ο γορίλας με το γίββωνα, ακόμα λιγότερες ομοιότητες έχουν όλοι αυτοί μεταξύ τους και τελικά η πάπια έχει τις περισσότερες διαφορές με τα υπόλοιπα είδη.

Δ2. Ο πιο πρόσφατα κοινός πρόγονος του σκύλου και του γορίλα είναι ο οργανισμός 2.

Δ3. Σελ 122 Όλοι οι οργανισμοί δεν αναπαράγονται με επαφή … πέρα από το είδος».

Δ4. Αρχικά στο φυλογενετικό δέντρο της πάπιας υπήρχε προγονικό είδος στο οποίο κάποια ζώα είχαν μεμβράνες στα δάχτυλα των ποδιών και κάποια όχι. Η φυσική επιλογή ευνόησε όσες πάπιες είχαν μεμβράνες γιατί μπορούσαν να κολυμπήσουν καλύτερα και να συλλέξουν την τροφή τους. Τα άτομα χωρίς μεμβράνες άρχισαν σταδιακά να λιγοστεύουν και εξαφανίστηκαν. Οι μεμβράνες ως χαρακτηριστικό κληροδοτήθηκαν στους απογόνους και αποτέλεσε χαρακτηριστικό του είδους.

Δ5. Σελ. 124 «Ο Λαμάρκ πίστευε … της ζωής τους».