Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013

Πιο είναι το σπουδαιότερο πλήκτρο συντόμευσης;

Πιο είναι το σπουδαιότερο πλήκτρο συντόμευσης που θα σώσει τους χρήστες του διαδικτύου;

Προσπαθήστε να κλείσετε το tab που έχετε αυτή τη στιγμή ανοικτό και διαβάζετε αυτό το κείμενο και μετά προσπαθήστε να το επαναφέρετε. Δεν πρόκειται να το καταφέρετε στον αιώνα τον άπαντα…

Όχι πια όμως!

Command+shift+t και ιδού το θαύμα: το tab που μόλις κλείσατε επανεμφανίζεται στην οθόνη (λειτουργεί έως 10 tabs στον Google Chrome).

Αυτό για τους χρήστες Mac..

Για τους χρήστες PC, πατήστε: Ctrl+Shift+T.

Η ανακάλυψη χρεώνεται στην Melia Robinson, η οποία την κοινοποίησε στο Twitter
...