Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013

Μπαίνεις για μπάνιο,σου μιλαει η μανα σου..:Μπαίνεις για μπάνιο,σου μιλαει η μανα σου..:
-Αβξκβψαψιθα...
-Τί?
-Ανδνψφιθφςνκς.
-ΤΙ ΡΕ ΜΑΝΑ..??
-Ανκξςψνθςνκοινθ...
Κλείνεις το νερό.
-Τί θέλεις?
-Τίποτα.