Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013

ΜΙΑ ΞΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ....
Πολλά έχουν ειπωθεί για τις ξανθιές και ίσως άδικα.

Ωστόσο μερικές φορές οι πράξεις επιβεβαιώνουν την φήμη:πηγή