Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013

50 λέξεις που υιοθετήσαμε από το 'Ιντερνετ


Οι λέξεις και οι εκφράσεις που με τα χρόνια υιοθετήσαμε ως αποτέλεσμα της ενασχόλησης με το ιντερνετ είναι εκατοντάδες...

Οι πενήντα πιο γνωστές ή τέλος πάντων αυτές που χρησιμοποιούνται περισσότερο, όπως προέκυψε από σχετική έρευνα, είναι οι ακόλουθες:
Blog
blogger
search-engine
email
tweet
google
facebook
troll
hashtag
selfie
trending
seo
skype
twitter
infographic
plug-in
dotcom
simples
stream
rss
youtube
hits
wi-fi
podcast
social media
cloud
website
voucher
code
e-reader
kindle
eBay
online
offline
modem
broadband
dial-up
ethernet
spam
viral
anti-virus
dongle
malware
spyware
3G/4G
smartphone
app
linkedin
flashmob
cyberspace
hyperlink

Τι είναι το forex και πως θα κερδίσεις χρήματα από αυτό; διαβάστε εδώ>> 


metro.co.uk