Σάββατο 3 Μαΐου 2014

Μαθαίνοντας για την λογοθεραπεία!!!


Στις μέρες μας όλο και πιο συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο «λογοθεραπεία»… Οι περισσότεροι άνθρωποι όμως δεν έχουν ολοκληρωμένη άποψη για την ειδικότητα αυτή.Τι είναι λοιπόν η λογοθεραπεία;


Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές φωνής, ομιλίας, λόγου, μάσησης και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. Στοχεύει στην διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, και στοχεύει στην ομαλή ένταξη του ατόμου στο σχολικό/ κοινωνικό πλαίσιο.
Ρόλος του λογοθεραπευτή


Ο λογοθεραπευτής επεκτείνεται στους εξής τομείς: στην αξιολόγηση, στην διάγνωση και στην αποκατάσταση της διαταραχής. Αρχικά θα πρέπει να εντοπίσει έγκαιρα την διαταραχή, στην συνέχεια να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα του ασθενή λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του, θα πρέπει να ορίσει την διάρκεια της παρέμβασης και τέλος έχοντας σαν στόχο την θεραπεία θα πρέπει να φτάσει τον ασθενή στο μέγιστο επίπεδο λειτουργίας και επικοινωνίας (ανάλογα φυσικά με τις δυνατότητές του) ώστε να επιτύχει έναν ανεξάρτητο τρόπο ζωής για αυτόν.
Πώς επιλέγω τον κατάλληλο λογοθεραπευτή;


Το πιο βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτει ένας λογοθεραπευτής είναι η θεραπευτική ευαισθησία δηλαδή ο λογοθεραπευτής θα πρέπει να σέβεται τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του ατόμου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η κλινική παρατήρηση, η έρευνα και η ερμηνεία της λεκτικής και της μη λεκτικής συμπεριφοράς του ατόμου. Το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι η γνώση. Ο λογοθεραπευτής θα πρέπει να έχει γνώση ψυχολογίας, νευρολογίας, γλωσσολογίας, παιδαγωγικής (γενική γνώση) αλλά και γνώση παθολογίας του λόγου, της φωνής, της ομιλίας, του ρυθμού, και της φυσιολογικής εξέλιξης του λόγου (ειδική γνώση).
Πως θα ξέρω ότι το παιδί μου χρήζει λογοθεραπείας;


Εάν ανησυχείτε για θέματα ανάπτυξης λόγου και ομιλίας θα πρέπει το παιδί σας να αξιολογηθεί από έναν λογοθεραπευτή. Για να...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ>>Μαθαίνοντας για την λογοθεραπεία...